Publicaties

Over verschillende onderwerpen heb ik in diverse tijdschriften en kranten en op de kantoorwebsite van VBC notarissen artikelen geschreven of een interview afgegeven, zoals:
schenking op papier, boedelbeschrijving nalatenschap, onterven kinderen, eigen bijdrage CAK, schenkingsvrijstelling, familiebank (lenen van familie), een huis kopen met geld uit een erfenis, schenken bij de aankoop van een woning, uitstel
En in notarieel vakblad:
Rangorde van schuldeisers bij de vereffening van een negatieve nalatenschap, Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN), januari 2006
Wettelijke vertegenwoordiging, Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN), mei 2017
Werkervaring notariskantoren
Vanaf 2016 tot heden: interimopdrachten bij diverse notariskantoren.
Van 2010 t/m 2016 ben ik bij VBC notarissen werkzaam geweest in de personen- en familiepraktijk, waarbij de nadruk lag op estate planning en het afwikkelen van nalatenschappen. Eerst als kandidaat-notaris, later als toegevoegd notaris.
Vanaf augustus 2012 tot mijn vertrek bij VBC in 2016 was ik voorzitter van de vestigingoverschrijdende vakgroep personen- en familierecht (PFR) van VBC. Ik heb regelmatig cursussen en lezingen gegeven zowel intern (met PE-punten voor collega’s) als extern.
Voordien ben ik 2 jaar als kandidaat-notaris werkzaam geweest op een kantoor van Netwerk Notarissen.
Van 1997-2008 werkte ik als kandidaat-notaris bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht. Eerst 2 jaar in het particuliere en commerciële vastgoed, daarna heb ik mij gespecialiseerd in personen- en familierecht, estate planning en het afwikkelen van nalatenschappen.
Auditor KNB
In 2012-2014 en 2018-2022 ben ik KNB-auditor geweest. In dat kader heb ik tientallen intercollegiale kwaliteits- en integriteitstoetsingen bij notariskantoren uitgevoerd. Dat deed ik naast mijn werk als kandidaat-notaris.
Rechter-Plaatsvervanger
Sinds februari 2020 heb ik een nevenfunctie als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant.
Opleidingen
Doctoraal examen Nederlands recht (privaatrecht) en notarieel recht, Vrije Universiteit Amsterdam, 1997, beide “met genoegen”.
Daaraan voorafgaand in 1994 diploma HEAO-MER (management, economie en recht) met extra certificaat belastingrecht.
De Notariële Beroepsopleiding heb ik in 2001 afgerond. In 2014 heb ik de opleiding Specialist Bedrijfsoverdracht (van EPX) afgerond.
Ik ben gecertificeerd lid van de EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat) en actief lid van de commissie Patchwork family van de EPN.